Video search portal
 thumbnail

So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand

Duration: 00:07:24 Uploaded: 2017 Nov 24
Description: - video so sánh tiếng Nùng An và tiếng Thái lan - người Nùng Tày ở Việt Nam đi du lịch Thái Lan không cần học ngoại ngữ nhé! :)) đơn giản vì tiếng Thái giống tiếng dân tộc Giảng ( Nùng Tày) - lưu ý:
Download mp4 (p) Download webm (p) Download mp4 (p) Download 3gp (p) Download 3gp (p)
So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand mp4 video download, So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand 3gp video download, So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand bengali video download, So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand tamil video download, So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand telugu video download, So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand kannada video download, So Sánh Tiếng Nùng và Tiếng Thailand video song download